Menu

Bijenloket

Honeybee Valley heeft een rijk aanbod naar zowel imkers als bijengeïnteresseerden toe

Covid-19 en imkerij

Loop geen onnodig risico! Ook al is een bepaalde verplaatsing wettelijk toegestaan, gebruik je gezond verstand en ga telkens na of het transport effectief noodzakelijk is om uw bijenhouden nog te kunnen uitvoeren. Iedere verplaatsing houdt een risico in voor uw gezondheid en die van anderen. Profiteer mogelijks van deze omstandigheid om op zoek te gaan naar alternatieven.

Je zal bij de antwoorden op een aantal FAQs een risico-graad zien verschijnen. Dit geeft weer hoe groot het risico van de handeling of verplaatsing is onder de huidige corona-dreiging. ‘Volledig veilig’ betekent geen enkel risico, dus helemaal te verantwoorden; terwijl ‘verboden actie’ te veel risico’s omvat qua besmetting met het corona-virus.

 • FAQ-001 Kan je je bijenvolken op een bijenstand weg van huis controleren en verzorgen?

  Verplaatsingen in het kader van het toepassen van noodzakelijke verzorgingstechnieken op de bijenstand zijn toegelaten. Bij een controle kan gevraagd worden naar uw FAVV registratie. Neem daarom steeds een kopie van dit document mee naar de bijenstand.

  Risico-graad: Volledig veilig.

 • FAQ-002 Hoe kan je bewijzen dat je als imker geregistreerd bent bij het FAVV?

  Je kan je FAVV dossier raadplegen door in te loggen op Foodweb. Hoe je dit precies doet, staat hier duidelijk weergegeven op de website van het FAVV, onder 'Imkers'.

 • FAQ-003 Kan je extra personen meenemen naar de bijenstand om gezamenlijk het bijenwerk uit te voeren?

  Tijdens het imkeren dien je vaak zware voorwerpen zoals volle honingrompen of broedkamers te heffen, waardoor het werk met 2 personen vaak makkelijker en efficiënter kan gebeuren. In het kader van social distancing is het aanwezig zijn van meerdere personen op één bijenstand geen probleem als het over inwonende gezinsleden gaat. Bij verplaatsing naar de bijenstand met de wagen, dien je een kopie van de FAVV registratie bij te hebben. Bij derde personen echter dien je telkens de minimumafstand van 1,5 m tot elke persoon te bewaren, wat moeilijk kan gegarandeerd worden bij het werken aan dezelfde bijenkasten. De verplaatsing van de imker houdt in deze situatie een te groot risico in en is dus verwerpelijk. Deze situatie is vergelijkbaar bij verplaatsingen van imkers naar leerling imkers (zie FAQ-004).

  Risico-graad: Verboden met uitzondering van inwonend gezinslid.

 • FAQ-004 Kan je naar de bijenstand van een leerling imker gaan om te helpen?

  Dergelijke verplaatsing kan moeilijk gekaderd worden onder noodzakelijke verzorgingstechnieken en houdt een risico in voor de gezondheid van beide imkers. Bovendien dient ten allen tijde de minimumafstand van 1,5 m bewaard te blijven, wat moeilijk kan gegarandeerd worden bij het werken aan dezelfde bijenkast. De verplaatsing van de imker houdt in deze situatie een te groot risico in en is dus verwerpelijk. Tracht vanop afstand (d.m.v. telefoon of dergelijke) de leerling imker bij te staan en wees creatief in het overbrengen van de knepen van het vak.

  Risico-graad: Verboden actie.

 • FAQ-005 Kunnen bijenvolken aangekocht en verkocht worden?

  De aan- en verkoop van bijenvolken is toegelaten, mits de verplaatsende imker een FAVV-registratie kan voorleggen en voorafgaand aan de verplaatsing begin- en eindpunt eenduidig zijn vastgelegd. Honeybee Valley en PC Bijen bieden hiervoor volgende procedure aan:

  • Ga na of de verplaatsing noodzakelijk en dringend is.
  • Download het verplaatsingscertificaat onderaan deze pagina en vul het zorgvuldig in.
  • Druk het document af.
  • Optioneel (niet verplicht) kan je het ingevulde document doormailen naar info@honeybeevalley.eu ter verificatie.

  De maatregelen om de corona-dreiging in te dammen dienen strikt gerespecteerd te worden. Dit betekent dat ten allen tijde een minimumafstand van 1,5 m moet bewaard blijven tussen alle personen en dat de handen voor en na het transport dienen ontsmet te worden. Ook handvaten, hendels, handgereedschap en dergelijke dienen grondig met ontsmettingsmiddel afgewassen te worden bij het doorgeven aan de andere imker. De bijenkasten moeten geïdentificeerd kunnen worden a.d.h.v. de gegevens van de imker (naam, adres en telefoonnummer). Zoals steeds mogen de bijenkasten niet komen uit een gebied waar verplaatsingen verboden zijn naar aanleiding van de maatregelen die werden getroffen in het kader van de bestrijding van aangifteplichtige bijenziekten (zoals bijvoorbeeld Amerikaans vuilbroed).

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-006 Kan je imkersmateriaal zoals waswafels en honingslingers vervoeren?

  Het transport van bijenmateriaal is toegelaten, mits de verplaatsende imker een FAVV-registratie kan voorleggen en voorafgaand aan de verplaatsing begin- en eindpunt eenduidig zijn vastgelegd. Honeybee Valley en PC Bijen bieden hiervoor volgende procedure aan:

  • Ga na of de verplaatsing noodzakelijk en dringend is.
  • Download het verplaatsingscertificaat onderaan deze pagina en vul het zorgvuldig in.
  • Druk het document af.
  • Optioneel (niet verplicht) kan je het ingevulde document doormailen naar info@honeybeevalley.eu ter verificatie.

  De maatregelen om de corona-dreiging in te dammen dienen strikt gerespecteerd te worden. Dit betekent dat ten allen tijde een minimumafstand van 1,5 m moet bewaard blijven tussen alle personen en dat de handen voor en na het transport dienen gereinigd te worden. Ook handvaten, hendels, handgereedschap en dergelijke dienen grondig met ontsmettingsmiddel afgewassen te worden voor het transport. De imker dient echter zelf in te schatten of dit een essentieel transport betreft, aangezien de verplaatsing een risico voor de eigen gezondheid en die van de anderen inhoudt. Dit risico kan vermeden worden door bijvoorbeeld klein materiaal d.m.v. de post te versturen. Het op zoek gaan naar alternatieve methoden is hier aangewezen.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-007 Kan je teeltmateriaal zoals larfjes, koninginnen en kweekkastje vervoeren?

  Het transport van teeltmateriaal is toegelaten, mits de verplaatsende imker een FAVV-registratie kan voorleggen en voorafgaand aan de verplaatsing begin- en eindpunt eenduidig zijn vastgelegd. Honeybee Valley en PC Bijen bieden voor dergelijk transport buiten het verenigingsverband (zie verder) volgende procedure aan:

  • Ga na of de verplaatsing noodzakelijk en dringend is.
  • Download het verplaatsingscertificaat onderaan deze pagina en vul het zorgvuldig in.
  • Druk het document af.
  • Optioneel (niet verplicht) kan je het ingevulde document doormailen naar info@honeybeevalley.eu ter verificatie.

  De maatregelen om de corona-dreiging in te dammen dienen strikt gerespecteerd te worden. Dit betekent dat ten allen tijde een minimumafstand van 1,5 m moet bewaard blijven tussen alle personen en dat de handen voor en na het transport dienen gereinigd te worden. De imker dient echter zelf in te schatten of dit een essentieel transport betreft, aangezien de verplaatsing een risico voor de eigen gezondheid en die van de anderen inhoudt.

  Dit risico kan bijvoorbeeld ingeperkt worden als je imkersvereniging die teeltmateriaal beschikbaar stelt een aantal afhaaldagen organiseert. Zo worden bijvoorbeeld in verschillende verenigingen in Vlaanderen reeds vele jaren overlarfdagen georganiseerd waarbij imkers larfjes kunnen komen ophalen. Door het ophalen op specifieke tijdstippen te organiseren, kan het aantal contacten tussen imkers beperkt blijven. Volgende stappen kan een vereniging hierbij ondernemen:

  • De vereniging stelt een ophaallijst op zoals het voorbeeld dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Via mail of telefoon kan de imker een afspraak maken om teeltmateriaal te komen ophalen.
  • De imker downloadt het verplaatsingscertificaat onderaan deze pagina en vult deze zorgvuldig in. Hij drukt het ingevulde document af en neemt het mee tijdens zijn/haar verplaatsing naar het verenigingslokaal, samen met zijn/haar FAVV-registratie.
  • In het imkerslokaal dient vanzelfsprekend ten allen tijde de social distancing gerespecteerd te worden.

  Voor het ophalen van koninginnen of kweekkastjes kan een gelijkaardig afhaalschema door de vereniging worden georganiseerd. Zodoende worden er zo weinig mogelijk verplaatsingen van imkers en contacten tussen imkers uitgevoerd om op die manier het risico op besmetting met het virus zo laag mogelijk te houden.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-008 Kan je bij een particulier een zwerm gaan vangen?

  De maanden mei en juni zijn klassiek de zwermmaanden waarbij de koningin met een groot deel van de bijen de kast verlaat. Probeer zwermen te vermijden en pas je bedrijfsmethode aan. Er zijn hiervoor voldoende zwermverhinderingsmethoden ter beschikking. Als dan toch een zwerm wordt opgemerkt, is het belangrijk voor ons bijenbestand dat deze wordt gevangen. Onder de huidige corona-maatregelen kan de imker een zwerm op locatie gaan vangen. Om de verplaatsing te kunnen verantwoorden heeft hij hiervoor zijn FAVV registratie en het verplaatsingscertificaat nodig, waarbij voorafgaand aan de verplaatsing begin- en eindpunt éénduidig zijn vastgelegd. Honeybee Valley en PC Bijen bieden voor deze laatste volgende procedure aan:

  • Download het verplaatsingscertificaat onderaan deze pagina en vul het zorgvuldig in.
  • Druk het document af.
  • Optioneel (niet verplicht) kan je het ingevulde document doormailen naar info@honeybeevalley.eu ter verificatie.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-009 Kan je je bijenvolken verplaatsen binnen de landsgrenzen naar een locatie voor bestuivingsdoeleinden?

  Vervoer van bestuivingsvolken naar de dracht (fruitgaard, koolzaad,…) is toegelaten, mits het kunnen voorleggen van een kopie van de FAVV registratie én van de bestuivingsovereenkomst met de landbouwer of fruitteler. De geplaatste bijenkasten moeten geïdentificeerd kunnen worden a.d.h.v. de gegevens van de imker (naam, adres en telefoonnummer). De bijenkasten mogen niet komen uit een gebied waar verplaatsingen verboden zijn naar aanleiding van de maatregelen die werden getroffen in het kader van de bestrijding van aangifteplichtige bijenziekten (zoals bijvoorbeeld Amerikaans vuilbroed). Bij het verplaatsen moeten steeds de regels voor social distancing gerespecteerd worden.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-010 Kan je je verplaatsen naar een andere Lidstaat van de EU om je bijen te verzorgen?

  Verplaatsingen naar de bijenstand in een andere Lidstaat van de EU zijn niet verboden. Je dient een kopie van je FAVV registratie bij te hebben om je transport te verantwoorden. Er kan echter geen enkele garantie worden gegeven dat je zal doorgelaten worden aan de Belgische grens. De situatie met betrekking tot het coronavirus verschilt van de ene Lidstaat tot de andere en het transport kan in bepaalde Lidstaten aan banden zijn gelegd. Je kan de actuele situatie aan de Belgische grenzen nakijken op de website van het crisiscentrum in België.

 • FAQ-011 Kan je bijenvolken naar een andere Lidstaat van de EU verplaatsen voor bestuivingsdoeleinden of om bijenvolken te verkopen of aan te kopen?

  Verplaatsingen van bijenvolken naar een andere lidstaat van de EU zijn niet verboden. Je dient een kopie van je FAVV registratie bij te hebben om je transport te verantwoorden. Daarenboven is altijd een gezondheidscertificaat afgeleverd door het FAVV noodzakelijk. Om dit aan te vragen, neem je contact op met jouw LCE (Lokale Controle-eenheid) van het FAVV (link: http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/). Voor verplaatsing van bijenkasten uit het buitenland naar België is een gezondheidscertificaat van het land van oorsprong noodzakelijk. Er kan echter geen enkele garantie worden gegeven dat je zal doorgelaten worden aan de Belgische grens. De situatie met betrekking tot het coronavirus verschilt van de ene Lidstaat tot de andere en het transport kan in bepaalde Lidstaten aan banden zijn gelegd. Je kan de actuele situatie aan de Belgische grenzen nakijken op de website van het crisiscentrum in België.

 • FAQ-012 Kan je nog reizen met koninginnen naar de bevruchtingseilanden?

  De jaarlijkse bevruchting van koninginnen op de bevruchtingseilanden gaat normaal door half juni. Het gecoördineerd transport van de koninginnen naar de bevruchtingseilanden door Honeybee Valley of de imkersverenigingen is toegelaten voor imkers die hun FAVV registratie kunnen voorleggen. Het verzamelen van broedstalen ter analyse op Amerikaans vuilbroed kan georganiseerd worden om de gezondheidscertificaten bij het FAVV aan te vragen. Er kan echter geen enkele garantie worden gegeven dat de imker zal doorgelaten worden aan de Belgische grens. De situatie met betrekking tot het coronavirus verschilt van de ene Lidstaat tot de andere en het transport kan in bepaalde Lidstaten aan banden zijn gelegd. Je kan de actuele situatie aan de Belgische grenzen nakijken op de website van het crisiscentrum in België.

 • FAQ-013 Kunnen toestellen van een vereniging ontleend worden aan de leden van de vereniging?

  De imker kan een toestel van een vereniging gebruiken, indien dit door de vereniging wordt georganiseerd, rekening houdend met de huidige corona-maatregelen. Toestellen zoals wassmelters, waswafelpersen, honingslingers en dergelijke kunnen in het verenigingslokaal gebruikt worden, mits zij onderstaande afspraken in acht nemen. Het ophalen en terugbrengen van toestellen wordt verboden, aangezien dit een extra verplaatsing van de imker vraagt en hem/haar dus opnieuw aan een risico op besmetting blootstelt.

  • De vereniging stelt een reservatielijst op zoals het voorbeeld dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Via mail of telefoon kan de imker, als lid van de vereniging, een afspraak maken om bepaalde toestellen te reserveren.
  • De imker downloadt het verplaatsingscertificaat onderaan deze pagina en vult deze zorgvuldig in. Hij drukt het ingevulde document af en neemt het mee tijdens zijn/haar verplaatsing naar het verenigingslokaal, samen met zijn/haar FAVV-registratie.
  • In het imkerslokaal dient vanzelfsprekend ten allen tijde de social distancing gerespecteerd te worden.
  • Om de social distancing te respecteren, kunnen maximum 2 personen het imkerslokaal tegelijk gebruiken. Bij voorkeur doe je dit alleen, eventueel samen met een inwonend gezinslid. Een niet inwonend gezinslid kan u hierbij niet vergezellen doordat de minimumafstand van 1,5 m moeilijk kan gegarandeerd worden.
  • Het toestel dient grondig gereinigd te worden tussen het gebruik van ieder ontlenend imker. Dit betekent dat het materiaal na gebruik met water en zeep of een ontsmettingsmiddel dient afgewassen te worden. Hierbij dient geconcentreerd te worden op handvaten, hendels, handgereedschap, harde oppervlakken van werktafels ed. De vereniging kan het nodige ontsmettingsmateriaal voorzien in het lokaal of kan vragen aan de ontlener om dit zelf mee te brengen.

  Op deze manier worden er zo weinig mogelijk verplaatsingen van imkers en contacten tussen imkers uitgevoerd om zo het risico op besmetting met het virus zo laag mogelijk te houden.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-014 Je hebt een toestel zoals waswafelpers, slinger,… dat je wil uitlenen aan een collega imker. Kan dit onder de huidige corona-maatregelen?

  Het transport van dergelijk toestel of de verplaatsing van de ontlenende imker vallen niet binnen de essentiële verplaatsingen onder de huidige corona-maatregelen. Tracht dergelijke toestellen via je imkersvereniging te ontlenen. Zij hebben mogelijks een reservatielijst opgemaakt, waar hun leden zich kunnen op inschrijven. Zie hiervoor FAQ-013.

  Risico-graad: Verboden actie.

 • FAQ-015 Mag de imker thuis nog honing verkopen?

  Honing is een voedingsmiddel waarvoor de burger verplaatsingen mag uitoefenen. De imker mag thuis honing verkopen, maar moet ten allen tijde de social distancing kunnen bewaren. Dat betekent dus geen direct contact tussen imker en koper en het bewaren van minimum 1,5 m afstand. Bij voorkeur belt de koper de imker op om een bestelling te plaatsen. De imker kan de bestelde honingpotten op een afgesproken plaats en tijdstip klaarzetten, zodat de koper het huis van de imker niet hoeft te betreden en er geen contact nodig is. Als de koper wenst cash te betalen, kan die het gepaste geld in een envelop op deze plaats achterlaten. De koper gaat bij voorkeur het bedrag overschrijven, zodat er geen cash gelduitwisseling nodig is. De imker tracht het ophalen van de honingpotten door verschillende kopers in die mate te spreiden dat zij niet onderling met elkaar in contact kunnen komen.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-016 Mag de imker een (primair) nest van de Aziatische hoornaar verdelgen?

  De bestrijding van een nest van de Aziatische hoornaar, of die nu primair of secundair is, is gespecialiseerd werk dat een opleiding en geschikt materiaal (wespenpak, oogbescherming, verstuiver, telescopische lans, brandladder) vereist. Begin er dus niet zelf aan!

  Denk je een nest van Aziatische hoornaar gevonden te hebben? Meld het dan via de Vespa-Watch website (www.vespawatch.be) of via iNaturalist en vermeld zoveel mogelijk details over je waarneming. Op die manier kunnen experten vaststellen of het wel degelijk om de Aziatische hoornaar gaat en kan een verdelging gepland worden.

  Risico-graad: Verboden actie, zelfs buiten de huidige corona-maatregelen.

Logos Hbv Vl Overheid Pcbijen