Het Informatiecentrum voor Bijenteelt is een project van het Derde Arbeidscircuit dat in samenwerking loopt met de Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw. Projectleider is prof. Dirk de Graaf, directeur van het samenwerkingsplatform Honeybee Valley van de Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen.

Het Informatiecentrum stelt drie medewerkers tewerk (2 VTE) en biedt verscheidene diensten aan de Vlaamse imker. Sinds de oprichting van Honeybee Valley zit het Informatiecentrum voor Bijenteelt ingebed in deze nieuwe structuur. Hierdoor krijgen we een bundeling van de krachten en een betere dienstverlening naar imkerend Vlaanderen. Het Informatiecentrum voor Bijenteelt is meer dan ooit een actief dienstencentrum voor de Vlaamse imkerij.

We nodigen u uit om tevens de website van Honeybee Valley www.honeybeevalley.eu te bezoeken. Honeybee Valley wil de bijensterfte op vele fronten aanpakken en richt zich dan ook naar een breder doelpubliek. De imker, landbouwer, natuurliefhebber, beleidsvoerder en het grote publiek zou hier zijn gading moeten vinden.